Data: 30.03.2017 Imieniny:Amelii, Dobromira, Leonarda
banner

Gminy

Przygotowanie do projektu

Informatyzacja stwarza dla urzędu szereg nowych możliwości. Internet pozwala na szybkie komunikowanie się jednostek, przesyłanie dokumentów i wydawanie decyzji na odległość. Pozwala również na prezentację najważniejszych informacji na własnych stronach internetowych czy też w zakładce BIP. To wszystko sprzyja poprawie i zwiększeniu efektywności obsługi klientów. Głównym celem informatyzacji urzędu jest udostępnienie usług on-line administracji samorządowej oraz wzrost dostępności publicznych zasobów cyfrowych w Internecie.

 

Prace przygotowawcze nad realizacją projektu, pn „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Lubelskim” trwają już od 2007 roku. W celu realizacji projektu w lipcu 2008 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatem Lubelskim, a gminami Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

 

W 2008 roku we wszystkich urzędach gmin został przeprowadzony audyt, który miał na celu określić zapotrzebowanie jednostek zarówno pod względem zapotrzebowania na sprzęt jak również na wykonanie sieci LAN. Następnie w tym samym roku zostało opracowane studium wykonalności projektu.

 

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego został złożony przez Powiat Lubelski w dn. 2 lipca 2009 r. wniosek o dofinansowanie projektu. Po dokonaniu oceny, wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 410 934,57 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, w ramach Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, co stanowi 85 % wartości projektu.

 

Wkład własny jest współfinansowany przez partnerów projektu proporcjonalnie do rzeczowego zakresu projektu danej strony porozumienia. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 30 czerwca 2010 r.

 

(STUDIUM WYKONALNOŚCI DO PROJEKTU: BUDOWA ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POWIECIE LUBELSKIM)

uzyskaj elektroniczny podpis
e-kierowca

Kalendarium

Statystyki

Unikalne wizyty:36463

Wszystkie wizyty:72542

Użytkownicy online:brak danych

powrót na góre