Data: 30.03.2017 Imieniny:Amelii, Dobromira, Leonarda
banner

Gminy

Cele i produkty projektu

Głównym celem projektu jest budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim.

 

Wnioskowany projekt oprócz osiągnięcia celów, które można wyrazić w wartościach pieniężnych, realizował będzie również następujące cele:

 • Udostępnienie pracownikom Urzędów Gminy oraz Starostwa Powiatowego zintegrowanego systemu informatycznego obsługującego procesy administracyjne wraz z modułem komunikacji elektronicznej z mieszkańcami.
 • Udostępnienie możliwości składania wniosków w sprawach indywidualnych mieszkańcom 24 g/dobę 7 dni w tygodniu.
 • Uzyskanie kompletności i spójności systemów informatycznych obsługujących urzędy w Gminach i Starostwie Powiatowym.
 • Zautomatyzowanie wymiany danych między elementami systemu informatycznego w starostwie.
 • Utworzenie i udostępnienie w Gminach elementów systemu GIS oraz zakup odpowiedniego oprogramowania do przeglądania map cyfrowych GIS udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Ponadto w ramach projektu zaplanowano rozszerzanie bazy danych mapy numerycznej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego o dane dotyczące planowania przestrzennego (nałożenie map planów przestrzennych na mapę zasadniczą geodezyjną ze Starostwa Powiatowego), dane ewidencyjne dotyczące ulic i dróg gminnych, dane dotyczące parametrów sieci wod.-kan. i sieci ciepłowniczej, innych sieci i urządzeń dotychczas nie naniesionych przez powiatową obsługę geodezyjną.
 • Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w sferze telekomunikacji – wykorzystanie technologii Voice over Internet Protocol (VoIP) .
 • Modernizacja i standaryzacja platformy oprogramowanie i sprzętu IT JST powiatu lubelskiego.

 

 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych (szt.) – 16
 • Liczba osób, które uzyskały możliwość używania podpisu elektronicznego (osoby) – 27
 • Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych (osoby) – 9996
 • Liczba osób korzystających z usług on-line (osoby) – 48651
 • Liczba użytkowników, którzy objęci są systemem identyfikacji (osoby) – 626
 • Liczba wdrożonych platform serwerowych (szt.) – 13
 • Ilość portali umożliwiającej kontakt on-line (szt.) – 1
 • Liczba partnerów/podmiotów projektu korzystających z systemu (szt.) – 16
 • Ilość mieszkańców objętych systemem (osoby) – 143466
 • Liczba użytkowników nowo wybudowanej sieci (szt.) – 546
 • Liczba jednostek publicznych podłączonych do szerokopasmowego internetu (szt.) – 16
 • Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)(szt.) - 0

 

W odniesieniu do bezpośrednich beneficjentów realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania następujących problemów:

- częsta awaryjność sprzętu, konieczność wymiany szybko zużywających się elementów
- rosnące oczekiwania mieszkańców, związane z podnoszeniem jakości usług i lepszym dostępem do nich
- brak możliwości precyzyjnego określenia etapu stanu sprawy

uzyskaj elektroniczny podpis
e-kierowca

Kalendarium

Statystyki

Unikalne wizyty:36463

Wszystkie wizyty:72542

Użytkownicy online:brak danych

powrót na góre